Corf

Corf is een nieuw concept vuurkorf. Circulair gemaakt, in stijlvolle kleuren, werkt perfect EN draagt een steentje bij aan een circulaire economie! In Nederland worden per jaar 500.000 wasmachines verkocht en dus ook afgedankt. Corf wil deze uitgedraaide wastrommels kunnen 'upcyclen' tot stijlvolle vuurkorven.