Klachten en Privacy

Klachten

Heb je een klacht? Neem dan graag contact met me op door te mailen naar info@warenhuisstrant.nl. Dan proberen we een oplossing te vinden.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Privacy

Inleiding
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld door Warenhuis Strant en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Warenhuis Strant
Warenhuis Strant is een winkel/webshop met regionale en duurzame producten op het gebied van wonen, eten en genieten. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Warenhuis Strant verzameld worden bijvoorbeeld om een bestelling te kunnen versturen. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Warenhuis Strant verwerkt je gegevens niet zonder reden en alleen als die nodig zijn voor één of meer specifieke doeleinden. Warenhuis Strant verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Warenhuis Strant, neem dan gerust contact op met hilde@makalaus.nl.

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Warenhuis Strant Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Bestellen en bezorgen artikelen
  Tijdens het bestellen van artikelen verwerkt Warenhuis Strant verschillende gegevens, zoals je gekozen betaalmethode en NAW-gegevens om je bestelling te bezorgen en te volgen.
 2. Contact opnemen
  Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Warenhuis Strant. Er wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of vraag te kunnen beantwoorden, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.
 3. Google Analytics
  De website van Warenhuis Strant verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 4. Nieuwsbrief
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen bij aanmelding voor de nieuwsbrief.

Ontvangers gegevens
Voor het uitvoeren van diensten, het bezorgen van artikelen en overige activiteiten, krijgt Warenhuis Strant hulp van derden. Voor zover deze derden jouw gegevens verwerken in opdracht van Warenhuis Strant, doen ze dat als verwerker. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die Warenhuis Strant met deze derde partijen heeft gesloten. De gegevens die Warenhuis Strant ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.

Hosting
Voor hosting en uitvoering van de Warenhuis Strant webshop en de e-mail maakt Warenhuis Strant gebruik van de diensten van Kwaaijongens in Zeeland. Gegevens die jij achterlaat op de website van Warenhuis Strant worden op de servers opgeslagen. Backups worden versleuteld opgeslagen op de server. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden betreffende mails opgeslagen op de servers van Kwaaijongens.

Myparcel
Om de artikelen te kunnen versturen maken wij gebruik van Myparcel. Zij verwerken de NAW-gegevens alleen voor het bezorgen van het pakket.

Mollie payments
Transactiegegevens (manier van betalen, je rekeningnummer en betaalgegevens).

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Opslag periode
In het algemeen bewaart Warenhuis Strant je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld.

 1. Verwerking van order
  Warenhuis Strant heeft een verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie van 7 jaar voor Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen.
 2. Nieuwsbrief
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@warenhuisstrant.nl.
 3. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Warenhuis Strant via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 4. Google Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Xuntos of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Tweestapsverificatie
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Xuntos. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

SSL-certificaat
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Xuntos privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten
Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Warenhuis Strant vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@warenhuisstrant.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Warenhuis Strant. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Warenhuis Strant vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Makalaus niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Verplichte gegevens
Warenhuis Strant verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten van Warenhuis Strant via de website. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen en jouw NAW-gegevens zijn nodig als je een artikel bestelt bij Warenhuis Strant. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Warenhuis Strant de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Warenhuis Strant met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Warenhuis Strant behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Warenhuis Strant dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Warenhuis Strant te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@warenhuisstrant.nl.
Lietingstraat 62 | 5368 AC | Haren | btw NL001743439B36 | kvk 72867833